Nizip gazetesi ( 2011 ) 01 ekim 2011 – 29 kasım 2012