Nizip gazetesi ( 1996 ) 03 ocak 1996 – 31 aralık 1997